คอลัมน์ “มีปัญหาอ๊ะเปล่า” นิตยสาร “ธรรมดี(ออนไลน์)”

หมวดปัญหาการตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อม

ทำอย่างไรดี เมื่อตั้งครรภ์ขณะไม่พร้อมมีบุตร

โปรดอ่านก่อนคิดจะทำแท้ง!!

โปรดอ่านบทความนี้ก่อนวางแผนมีบุตร! (ทำอย่างไรดี? หากแพทย์วินิจฉัยว่าควรทำแท้ง เพราะมีความเสี่ยงว่าลูกในท้องจะพิการ!)

ทำอย่างไรดี? เมื่อถูกรับหน้าที่ให้ยุติการตั้งครรภ์ผู้อื่นด้วยเหตุผลทางการแพทย์!?!